Find den bedste partner

By:
Dette indlæg er finansieret indlæg og indeholder promoverede hjemmesidehenvisninger.

For nogle mennesker kan det blive en livslang søgen at finde den person, man bedst sammen med, og hvis det samme lykkes mellem en Google-søgning og din hjemmeside, bliver man måske belønnet. Forklaring følger

I det gamle Grækenland lød et sagn, at manden og kvinden oprindeligt var én person, så valgte guderne at kløve personen i to, hvortil de to dele resten af deres liv skulle søge efter deres sande sjælefrænde.

Hvad har den historie så med Googles rankingfaktorer at gøre? Jo, forestil dig, at man som bruger søger efter et specifikt søgeord. Det søgeord matcher så 100 procent med det søgeord, som også findes i dit domæne. Det er det, man i fagsproget kalder “exact domain match”, og den slags reagerer Google på.

Men herfra er det vigtige så, om du har et stærkt eller svagt domæne.

Hvis du for eksempel har et domæne, der er af høj karakter, så vil den slags perfekte matcher give positiv værdi til Googles rankingfaktorer. Det giver lidt en opadgående spiral, da dit domæne så vil have chance for at ranke højt og dermed atter få større værdi.

Men hvis der sker et passende match ved en søgning til et domæne med lav kvalitet, så vil det ikke tælle særligt positivt. Sørg derfor for, at du har et domæne af høj kvalitet.